Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Καλύτερο επαναλαμβανόμενο μουσικό θέμα

Ένα από τα καλύτερα για τον υπογράφοντα, στο τραγούδι Flying των Anathema (από αυτά που οι Βρετανοί γράφουν με το τσουβάλι). Μετά το 3:35...

Δεν υπάρχουν σχόλια: