Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Wings of Feather and Wax

Mastodon + Soulfly + Dillinger Escape Plan + Mars Volta = Killer be Killed
Not bad!

Δεν υπάρχουν σχόλια: