Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

INK και LAYNE STALEY

Διαβάστε την ανακοίνωση που μας έστειλαν:

INK in the movie about LAYNE STALEY!
We are happy to inform you about the bands selected for the "Get Born Again" movie.

They are:
→ KHAOS THEORY from Chicago, IL United States. (Providing two soundtracks).
→ MOTHERWEISSER from Buenos Aires, Argentina. (Selected for a scene).
→ INK from Alexandroupolis, Greece. (Providing two soundtracks and their singer "Chris" for an exclusive scene performance and a surprise).

Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: